Címlap » Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat2016-11-20T14:16:54+00:00

ADATVÉDELMI ÉS COOKIE SZABÁLYZAT

Jelen weboldalt a Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft. üzemelteti.

Székhelyünk: 4034 Debrecen,Repce u.27.

 A weboldal használatáról

A weboldal használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a szabályzatot, mert ebből kiderül, hogyan kezeljük felhasználóink személyes adatait és hogyan használnuk cookie-kat.

 Amennyiben használja az oldalt, jelen szabályzattal egyetért és elfogadja azt. Ha nem, kérjük, ne használja tovább a weboldalt.

Kezelt adatok típusai és linkek más weboldalakra:

A Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft.-nek fontos az Ön magánszférájának a védelme.
A jelen szabályzatban részletezett, cookie-kon keresztül gyűjtött információk kivételével a Herba-D termékcsaládot
forgalmazó Deko-Impex Kft. nem gyűjt vagy kezel személyes adatokat a Weboldalain keresztül.

A jelen Weboldal egyéb Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft. weboldalaira illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat.
Ha Ön harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak.
Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el adatvédelmi szabályaikat.

Tájékoztatjuk, hogy a Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

Az információ gyűjtése és felhasználása

A Weboldal rendszerteljesítmény, használhatóság, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása érdekében automatikusan gyűjtünk és tárolunk információkat naplófájlokban az Ön számítógépén.
Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az információkat a Weboldal hatékony fenntartása, a Weboldal látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel.
Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

Ha nem személyes információkat Személyes Adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig Személyes Adatként kezeljük.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik,
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat
és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Az Ön személyes adatai marketing, piackutatási és eladások nyomon követése céljából kerülnek tárolásra.  Az adatkezelés időtartama 10 év.
Tekintettel arra, hogy a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény
eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából,  ha ezen érdek érvényesítése
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ön kérelmezheti a Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft.-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Az Ön kérelmére a Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft. tájékoztatást ad az Ön – általa kezelt, illetve az általa  adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A vonatkozó kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a kért tájékoztatás megadása megtörténik.

Ezen tájékoztatás ingyenes, ha Ön, mint tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet
a Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft.-nek még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft. írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Herba-D termékcsaládot forgalmazó Deko-Impex Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Személyes adatainak törlését az alábbi leiratkozó linken kérheti:

Cookie-k használata

A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie”-kat használhatnak.

Mi az a „cookie”?

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld.
Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön.
A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé,
melyek a felhasználói élményt weboldalunk használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Változások  bekövetkezése az adatvédelmi szabályzatunkban

A jövőben felmerülő esetleges változásokkal kapcsolatosan bárminemű reklamációt nem áll módunkban elfogadni, kérjük a kellemetlenségek elkerülése érdekében ellenőrizze szabályzatainkat.

Kelt: 2014. szeptember 01.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes.
Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.